QUI SOM?

Des d’AEMA ens definim com una empresa social – sense ànim de lucre – que treballa en l’àmbit de l’acció social i més concretament, atenent persones, especialment infants, adolescents, joves i famílies ue es troben en situació de fragilitat o vulnerabilitats (socials i personals).

Atenem, per tant, des dels nostres serveis i programes, a persones en situació de fragilitat des d’un acompanyament socioeducatiu integral que parteix del respecte profund a cada individu, persona, família i que treballa des del grup atenent les necessitats individuals, amb l’objectiu últim d’apoderar, capacitar enforir en la (re-)construcció del propi projecte vital des de la responsabilitat personal.

Ens definim doncs, com una empresa social que treballa amb i per les persones, especialment aquelles que es troben en condicions més desfavorides posant l’accent en l’infància i l’adolescència -per tant, en la família- essent dintre de la societat una població especialment vulnerable alhora que amb capacitats i fortaleses per construir la resiliència i generar noves oportunitats vitals.

En definitiva, ‘es el nostre objectiu bàsic promoure la protecció i la cura respectuosa a l’infància i l’adolescència, així com l’efecte, la consciéncia i la responsabilitat per part dess adults que envoltem els infants i adolescents, tot plegat, des d’una acció socioeducativa reflexiva i professionalitzada.

Els valors bàsics que ens regeixen són la responsabilitat, l’ètica amb les persones i amb la tasca, l’eficiència i el compromís.

Missió

Potenciar i desenvolupar les habilitats i els recursos de les persones –majoritàriament en risc d’exclusió social i especialment focalitzats en infància, adolescència i família-, així com promoure el canvi des d’ una intervenció socioeducativa i terapèutica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn i promoure, en conseqüència, la seva salut des d’una perspectiva biopsicosocial. Per tant, busquem Apoderar les persones perquè siguin protagonistes i assumeixin, des de la responsabilitat i coherència, el seu projecte vital.

Visió

Apostem per crear nous serveis i programes d’atenció socioeducativa i terapèutica integral que puguin recollir les necessitats de la societat actual així com establir un model d’acompanyament als professionals que desenvolupen aquesta tasca que parteixi del reconeixement, l’experiència, el coneixement i la reflexió contínua afavorir la implementació de la responsabilitat social en aquelles empreses que tenen la sensibilitat i el compromís per treballar en una societat més justa i igualitària