QUÈ FEM?

Desenvolupem propostes educatives d’acompanyament integral que recullen els coneixaments, l’experiència i la innovació professional posant-ho al servei de potenciar i desenvolupar les habilitats i els recursos de les persones amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i del seu entorn i, promoure, en conseqüència, la seva salut i benestar des d’una perspectiva biopsicosocial, tot reduint el risc i promovent la integració i la igualtat.

Creiem en serveis i preojectes inclusius, des de l’ètica del respecte i l’escolta a les necessitats individuals, recollint el procés personal de cada individuo, les seves capacitats i fortaleses dintre d’un marc d’actuació que prioritza l’acció grupal combinada amb l’atenció personalitzada articulant un treball en xarxa amb la comunitat i professionals implicats.

Alguns del principis fonamentals en la nostra manera de treballar són:

  • La mirada sistèmica com manera d’entendre el món, els individus i les relacions.
  • La perspectiva constructivista entenent que l’individu construeix activament el seu coneixement del món a partir de les pròpies experiències.
  • La pragmàtica de intervenció centradaa en l’aquí i ara, els fets i les accions.
  • Per últim, la innovació pedagògica des d’una perspectiva holística i eclèctica al servei de l’acompanyament socioeducatiu professionalitzat i reflexiu.

Àrea de protecció

Serveis residencials i programes d’atenció específica adreçats a infants i adolescents – i llurs famílies – en situació de desemparament.

CRAE EL PETIT PONT

Centre Residencial d’Acció Educativa en el que viuen 25 infants i joves tutelats entre 6 i 18 anys tutelats per la Generalitat degut a dificultats greus que porten al desamparament.

GUERNICA I FRIDA K.

Pisos d’autonomia destinats als joves extutelats d’entre 18 i 21 anys, que en arribar la majoria d’edat i un cop surten de les institucions on han estat acollits, es toban sense recursos propis no familiars que garanteixin la seva cura i creixement personal.

ELS DOS LLOPS

Pis de transició a la vida adulta 16-18 anys. Es un servei residencial de pis assistit amb 12 places adreçades a adolescents tutelats. 

Àrea d'acció social

Serveis i programes d’acció socioeducativa especialitzada per infants, adolescents i famílies en situació de risc orientats a la prevenció, capacitació i recuperació sobretot. de les funcions parentals i marentals, així con la integració social.

Centre Obert

Hem atès un total de 45 infants i llurs famílies al llarg de l’any 2020, tant des del servei de centre obert com, de manera específica en l’activitat d’estiu.

Centre Obert

Hem atès un total de 27 adolescentes al llarg de l’any 2020.

Programa d'Acompanyament

Es tracta d’un programa d’orientació, suport a la formació i acompanyament terapèutic adreçat a joves d’entre 15 i 25 anys amb perfil de joves tutelats, extutelats o d’alta vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

Servei d'Antenció Terapèutica

Es tracta d’un servei, sobretot, emmarcat dintre dels Centres Oberts però extensiu a tots els projectes i serveis de l’Entitat que atén a famílies, infants i joves des de la vessant terapèutica a partir del model de teràpia breu centrada en la resolució de problemes.

Àrea d'acció comunitària

Serveis i programes d’acció socioeducativa especialitzada per infants, adolescents i famílies en situació de risc orientats a la prevenció, capacitació i recuperació sobretot. de les funcions parentals i marentals, així con la integració social.

Espai Jove

Servei que atén de manera oberta i flexible, adolescents i joves del barri La Florida -Les Planes, en el marc del nou pla integral de regeneració urbana impulsat des d’alcadia de l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat.

Programa d'inserció laboral

Prejecte d’inserció laboral que es realitza en col·laboració amb l’empresa privada i que té per objectiu afavorir la inserció laboral de col·lectius de joves en situació de fragilitat o vulnerabilitat.

Projectes educatius

Al llarg del any 2020 hem impulsat des de l’Espai Jove Nou Sidecar algunes propostes noves 

Digital Plan

Programa d’adaptació curricular en l’àmbit digital adreçat a alumnat de secundària que té dificultats d’aprenentatge, problemes de motivació o risc d’absentisme o abandonament.

Community Plan

Formació per generar noves oportunitats educatives als i les joves del territori dintre d’un programa formatiu de qualitat i innovador en l’àmbit digital, afavorint el retorn al sistema educatiu i/o la inserció laboral.

Virtual Reality Plan

Projecte transversal que es nodreix de les noves tecnologies per treballar les problemàtiques actuals que s’observen en la nostra societat i de les quals les aules també en són un reflex. Utilitzem la realitat virtual com a eina per sensibilitzar i generar empatia a partir de situacions fictícies on es tracten aspectes vinculats al bulling, violència de gènere i atenció a la diversitat.

Game Plan

Realitzem workshops específics per tractar dinàmiques relacionals, problemàtiques diverses al grup classe o conflictes concrets… que esdevenen a l’aula, utlitzant la metodologia Lego Serious Play. La metodologia Lego Serious Play és una tècnica per facilitar i millorar la comunicació, l’anàlisi i resolució de conflictes en grups.

Banc de Roba

BDRPLAN és un Programa d’adaptació Curricular on el/la alumne s’introduirà al sector textil. Té com a objectiu aproximar als joves al món de la moda per poder desenvolupar durant el curs una marca pròpia a través de la plataforma Banc De Roba.

Unitat Escolarització Compartida

Servei contractat per el departament d’educació per realizar l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. Les unitats d’escolarització compartida oferiran la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades.

Taller d'estudi assistit

Tallers de reforç adreçats a infants de primària de centres educatius públics del barri.