CANAL ÈTIC

AEMA SCCL tracta de fomentar un entorn segur per a totes les persones treballadores i clients mitjançant la creació d’un canal informatiu de denúncies i altres comunicacions. Per aquesta raó, hem desenvolupat un Canal Ètic que permet a qualsevol persona reportar possibles conductes indegudes o vulneracions ètiques que es detectin a la nostra entitat. Aquest Canal Ètic és totalment confidencial, garanteix l’inici d’un procediment d’investigació i el compromís de prendre accions de resolució del conflicte.

Podeu enviar una comunicació mitjançant aquesta pàgina web:

https://canal.uneon.es/aema/