Política de privacitat

L’informem que les dades que han estat remeses a través de qualsevol mitjà a AEMA, SCCL quedaran
incorporades als sistemes d’informació de la cooperativa complint amb les mesures de seguretat suficients per
garantir la seva integritat, confidencialitat, seguretat i recuperació. De conformitat amb la normativa vigent en
Protecció de dades, en concret, del Reglamento (UE) 2016/679 i la LO 3/2018 PDGDD del Parlament Europeu i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, aquesta informació s’utilitzarà exclusivament
per atendre a la seva petició o consulta. Si ens autoritza a això, li podrem enviar per mitjans electrònics
informació de les activitats que organitzem, serveis que oferim i projectes que puguin ser del seu interès. Les
dades proporcionades es conservaran fins ens indiqui el contrari. Aquestes dades no es cedeixen ni es
comuniquen, únicament, al proveïdor del servei d’emailing i es conservaran de manera indefinida, tret que ens
indiqui el contrari.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a
les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin
necessaris, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça d’accés C. Renclusa 52 baixos, 08905 de
l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona o bé mitjançant correu a cooperativa@aema.cat