Friday, 22 February 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

:: VALORS

L’educació és sempre subjectiva, ja que forma part de la socialització de les persones i, conseqüentment, implica la transmissió d’una visió del món, d’unes creences inevitablement impregnades dels valors que basteixen l’ ideari de l’agent educatiu i les actituds que d’aquest se’n deriven.

 

 

Les creences són generalitzacions que es viuen com a certeses en relació a persones i situacions que funcionen sovint des de l’inconscient i estan carregades de components emocionals. Per tant, les creences i els valors prevaleixen sobre el paradigma teòric al qual s’adscrigui la intervenció socioeducativa a realitzar. Creiem rellevant doncs, esmentar ara quins valors subjauen a la nostra tasca, perquè d’ells en dependrà la intervenció:

 

→ LLIBERTAT

→ JUSTÍCIA

→ CREIXEMENT PERSONAL – ESPERIT CRÍTIC – AUTONOMIA – INDIVIDUALITAT –

→ CREATIVITAT – EDUCACIÓ

→ RESPONSABILITAT I COMPROMÍS

→ TREBALL

→ HONESTEDAT

→ CONVIVÈNCIA – COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ – PAU.

→ SOLIDARITAT

→ AMISTAT

→ PLURALISME- DIVERSITAT COM A RIQUESA DEL TEIXIT SOCIAL.

→ RESPECTE I DIGNITAT

→ COMUNICACIÓ

→ PROFESSIONALITAT, RIGOR TÈCNIC I METODOLÒGIC, INNOVACIÓ